duyguTeacher
Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

 

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"),  ("Müşteri") ile Duygu Bayraktar Büyükaşık, adresi [Körfez mahallesi 5148 sokak no 3 kat 3 daire 13] olan ("Duygu Bayraktar Büyükaşık") arasında aşağıdaki şekilde akdedilmiştir.

Tanım ve Kapsam

1.1. Taraflar: Şirket'i ve Müşteri'yi ayrı ayrı ifade eder ve "Taraf" terimi, Şirket ve Müşteri'yi bir arada ifade eder.

1.2. Gizli Bilgi: Tarafların sözlü, yazılı, elektronik veya herhangi bir formatta ifşa ettikleri veya ifşa edildiği takdirde ortaya çıkabilecek olan, fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar, ticari bilgiler, pazarlama stratejileri, müşteri listeleri, işletme planları, finansal bilgiler, teknik veriler veya diğer ticari, mali veya teknik bilgileri ifade eder.

Gizlilik Taahhüdü

2.1. Taraflar, Gizli Bilgi'nin gizli ve güvenilir tutulması için gerekli özeni göstereceklerini kabul ederler.

2.2. Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak kullanacaklar ve açıklamayacaklar.

2.3. Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca, bu bilgiye erişim veya kullanım ihtiyacı olan çalışanlarına, danışmanlarına veya bağlı kuruluşlarına açıklayabileceklerdir. Ancak, açıklama yapılması gerektiğinde Gizli Bilgi'nin alıcıya Sözleşme'nin şartlarını kabul etmesi koşuluyla açıklanabileceği kabul edilir.

2.4. Taraflar, Gizli Bilgi'yi, kendi çalışanlarının ve danışmanlarının yanı sıra, gizlilik yükümlülüğü altında olduğunu kabul eden üçüncü taraflarla da paylaşabilirler. Ancak, bu üçüncü taraflarla paylaşım önceden yazılı olarak anlaşmaya bağlanmalıdır.

Gizlilik Süresi

3.1. Gizli Bilgi'ye ilişkin gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren [1] yıl süreyle devam edecektir.

Haksız İşlem

4.1. Taraflar, Gizli Bilgi'nin haksız yolla ifşa edildiğini tespit ederlerse, ifşa eden Taraf, diğer Tarafa tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü

5.1. Bu Sözleşme'nin yürütülmesi veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Taraflar bu anlaşmazlığı dostane müzakereler yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

5.2. Eğer dostane müzakereler sonucunda anlaşma sağlanamazsa, anlaşmazlık ilgili yargı yetkisine başvurulmak üzere çözüme kavuşturulacaktır.

Geçerlilik

6.1. Bu Sözleşme, duyguteacher.com'a girdiğiniz andan itibaren geçerli olacaktır.

Hemen eğitim almak için bize ulaşın. Kendinizi geliştirin.